Shlédnuto: 703x

Torrent soubor neexistuje, nebo je poškozený, nebo je chyba v  databázi. Tuto chybu okamžitě oznamte vedení i s ID,které je v chybovém hlášení uvedeno !
Tato chyba se často stává po pádu serveru. Zde je příklad jak to může vypadat:
Citace:Error: Poškozený soubor - Unreadable File
Tato chyba nastane při poškození souboru, nebo při chybě v databázi. Okamžitě ji oznamte vedení !!!
Do zprávy uveďte, že při pokusu o stažení torrentu ---/var/www/U-232/torrents/1536.torrent--- s ID č.: ---1536--- na Vás vyskočila tato chybová hláška.
Za takovéto oznámeni budete VŽDY! odměněni 1000 seedbodů plus 10 GB uploadu. Více o chybě na WIKI.

Když se Vám tato chyba zobrazí, není to kvůli Vám. Je to chyba v Matrixu.

 Další chyby - Seznam

The torrent file does not exist or is corrupted, or there is a bug in the database. You will immediately report this error to the management as well as to the ID that is mentioned in the error message!
This error often happens after the server crashes. Here is an example of how it may look like:
Quote:
Error: Corrupted File - Unreadable File
This error occurs when a file is corrupted or when a database error occurs. Instantly let her know !!!
Please note that when you try to download the torrent --- / var / www / U-232 / torrents / 1536.torrent --- with ID no .: --- 1536 ---, you have come up with this error message.
You will always be notified! reward 1000 seedbods plus 10 GB upload. More about Wiki error.

When you see this error, it's not for you. It's a bug in the Matrix.Přidal(a): 23-09-2017 19:00:43 anon
Upraveno: 0x, naposledy: 26-09-2017 00:26:40 anonx
Vygenerováno za: 1.35538 seckund, dotazů: 10
Uživatel: nick-neprihlaseny, IP-35.173.47.43, země-US
První návštěva: 2019-09-18 15:32:22, celkem: 17
Posledně navštíveno: article|name=Hyperlink a article|name=GDPR – souhlas se zpracováním osobních údajů
Powered by U-232 V5
Using Valid CSS3 & HTML5
Klikněte pro podporu ve fóru zde