Shlédnuto: 307x
         

RGB


Skládání výsledné barvy ze základních Red-Green-Blue

RGB = Red + Green + Blue = (česky) Červená + Zelená + Modrá

   Všechny známé viditelné barvy, plus dvě neexistující (občas se nesprávně říká ''barvy duhy''), se skládají ze třech základních barev. Z červené, zelené a modré. Jejich skládání si lze představit jako malířovu paletu, kde přidáme té či oné barvy více či méně a vznikne nám barva nová.

Princip skládání   Na obrázku vidíme zjednodušený princip skládání barev. Tam, kde necháme zobrazovat jen jednu, je tato barva originální-výrazná-čistá. Kde zobrazujeme dvě různé barvy najednou, zobrazují se přechodové barvy. Kde zobrazíme všechny tři barvy najednou, přecházíme až do bílé. Kde nenecháme zobrazovat nic, máme černou barvu.
   Černá barva ovšem ve skutečnosti není barva, je to nic. Stejně jako v matematice nula vybočuje z řady čísel svou indiferencí, tak i v barvách vlastně nemá co dělat. Je to neexistující barva. Ještě známe druhou neexistující barvu, a tou je růžová. Růžová barva se nikde v barevném spektru slunečního světla nevyskytuje, tudíž nemůže být ani odražena předmětem, na který sluneční světlo dopadá. To, že ji vidíme ve skutečném světě, je optický klam. To, že ji vidíme na monitoru, je způsobeno jednak zmiňovaným optickým klamem, jednak tím, že technika umí teoreticky vyzařovat libovolnou vlnovou délku. Když to dovedeme ad absurdum, mohla by obrazovka přehrávat zvuk, protože i ten je vlnovou délkou. Jednou to asi naše zobrazovadla budou umět.

Co poudala bába Wikipedia k tématu:
RGB
RGB (Red, Green, Blue) je aditivní barevný model založený na faktu, že lidské oko je citlivé na tři barvy - červenou, zelenou a modrou. Ostatní barvy jsou dány sytostí těchto barev.
Model lze vyjádřit pomocí krychle, ve které jednotlivé osy (x,y,z) odpovídají modrému, červenému a zelenému světlu. Kombinací těchto barev lze získat téměř všechny barvy barevného spektra.
Variantou RGB je RGBA (Red, Green, Blue, Alpha), kde je navíc přidán alfa kanál, který nese informaci o průhlednosti.
sRGB je standardní barevný prostor odpovídající možnostem zobrazení většiny monitorů. Jsou v něm definovány základní RGB barvy, hodnota gamma a teplota bílé barvy.

Wikipedia opět říká všechno a nic
Lidské oko se skládá z mnoha různých druhů buněk. Mezi nimi jsou i buňky s názvem světločivé čípky (angl. termín pro studované blbečky je receptor). Každá z těchto buněk, světločivých čípků, je schopna rozeznat právě a jen jednu vlnovou frekvenci světla. Oko obsahuje tři různé světločivé čípky. Odtud i pochází prapůvod skládání barev ze tří - červené, zelené a modré. Světločivý čípek rozezná jen barvu, ale skutečná síla barevného vidění je v tom, že čím větší intenzitu světlo dané frekvence má, tím více je světločivý čípek stimulován. Jeden takovýto světločivý čípek tedy rozezná jednu barvu a libovolně veliký jas této barvy. Více druhů světločivých čípků rozezná více barev a jejich jasy a v mozku se skládají do výsledné barvy, kterou oko vlastně v prvopočátku vůbec nevidí.
   Zde malá odbočka... Odhaduje se, že jeden ze sedmi tisíc lidí má i čtvrtý druh světločivého čípku. Pro zajímavost, toto bylo zjištěno zatím jen u žen. Jelikož vědci jsou největší lamy právě ve svých oborech, tak nikdo dodnes nedokázal zjistit, co tito lidé vlastně vidí, či jak to vidí. Existují jen odhady, kdy se začíná na pragmatický záležitostech, jako je vícebarevné vidění a končí se až u vidění aury člověka či vidění elektromagnetického projevu procesů mozku, tedy vlastně čtení myšlenek. Ponechme to jako zajímavost, Helltracker nemá zájem řešit něco za kvalitně přeplacené neschopné vědce. ... konec odbočky.

Pro nás z existence světločivých čípků a jejich téměř prokázaných vlastností vyplývá to, co potřebujeme na HellWIKI.
  Jakoukoliv výslednou barvu, kterou vidíme na svém monitoru, skládáme ze tří základních barev - červené, zelené a modré. Podle toho, kolik jasu které ze složek přidělíme, projeví se tato barva ve výsledné barvě zobrazovaného pixelu. Každé z barev můžeme dát hodnotu 0 až 255, tedy celkem 256 odstínů červené, zelené nebo modré. Do jednoho pixelu můžeme nacpat právě tři barvy, každou s jinou intenzitou. Tím dokážeme vytvořit na našich monitorech až 16777216 barev.
   Jako uživatelé této internetové stránky, můžeme skládání barev využít při psaní do fóra, vytváření popisu při tvorbě uploadu, při přidávání příspěvků sem do HellWIKI, při psaní PM-ek, při tvorbě podpisů ... a bůhvíkde ještě - to vše obvykle (nejčastěji) pomocí BBkódů. Z toho všeho asi nejčastěji použijete jeden z BBcode tagů pro barvy, např. BBcode tag: COLOR.

Jak tedy skládáme barvy na Helltrackeru
   Budeme se držet tagu COLOR. Do tagu [ color=BARVA ] TEXT [ /color ] zadáváme TEXT, který chceme obarvit. Hlavně ale zadáváme barvu. Tu můžeme zadat jednak pomocí klíčových slov (red, yellow, gray, black ...), což je systém, ve kterém se zadává jen několik základních barev a říká se jim bezpečné barvy. Pak máme systém, kvůli kterému vznikl tento WIKI příspěvek a tím je zadávání jedné výsledné barvy pomocí kombinací tří základních barev RGB. Barvy zadáváme postupně, bez toho, že bychom je jmenovali. Do tagu color je zadáváme pomocí hodnot 0-255, ovšem jako dvoumístnou cifru. Aby mohla být dvoumístná, musí se převést do šestnáctkové soustavy. Naše čísla 0-255 tedy ve skutečnosti zadáváme jako 00-FF. Šestnáctková soustava vyjadřuje čísla číslicemi 0-9, pročísla až do 15 se pak používá znak A-F (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15). Hodnotu 12 tedy do tagu zadáváme jako 0C, číslo CC by vajadřovalo hodnotu 204. Takto za sebe zadáme hodnotu každé ze tří základních barev. Vždy vnikne šestimístné číslo v šestnáctkové soustavě. No a aby server poznal, že se jedná o číslo v šestnáctkové soustavě, ještě před něj napíšeme symbol # - hash.

   Výsledná čísla pak vypadají třeba takto: #f0f0f0, #c8239f, #a56cd7 atp.
   Výsledný tag pak vypadá třeba takto: [ color=#ffffff ] TEXT [ /color ] - (odpovídá BÍLÉ barvě (white))

Pokud Vám to není jasné, můžete využít jednoduché zadání několika předdefinovaných barev. Jakmile budete někam psát příspěvek, budete jej psát v editoru. Editor má na horní liště (ovládacím panelu) tlačítka. Mezi nimi jsou v barveném rámečku i tlačítka pro zadávání barev. Klikněte na ně a uvidíte sami. Jinak si na netu můžete najít některou z online tabulek pro převod mezi číselnými soustavami, což vám pomůže vyskládat si zrovna tu Vaši cílovou barvu.


Zdroje:
 - Zdrojový kód stránky Helltracker.cz
 - Vlastní zkušenosti
 - Stránky WIKI: BBcode tag: B, BBcode tag: COLOR, BBcode tag: SIZE, Bezpečné barvy
 - https://cs.wikipedia.org/wiki/RGB


Přidal(a): 27-09-2017 00:14:07 anon
Upraveno: 2x, naposledy: 15-10-2017 02:34:43 anonx
Vygenerováno za: 1.61811 seckund, dotazů: 10
Uživatel: nick-neprihlaseny, IP-35.173.57.84, země-US
První návštěva: 2020-02-19 01:17:00, celkem: 9
Posledně navštíveno: article|name=kodek a article|name=mkv
Powered by U-232 V5
Using Valid CSS3 & HTML5
Klikněte pro podporu ve fóru zde