Shlédnuto: 1236x
         

Videoformáty


Rozdělení různých formátů videosouborů podle kvalitativního typu či označení v názvu souboru

rip -
   Téměř každá zkratka v tomto oboru je propojena s další zkratkou rip, a proto jsem si zkusil zjistit, co to znamená. Nebylo to snadné. Ve finále je třeba říci, že půlhodina strávená ve vyhledávačích různých kvalit mne vůbec neuspokojila = odpověď nenalezena. Tak to tedy vezmu z opačné strany, není zbytí, spolehnu se na vlastní hlavu. Jelikož se jedná o zkratku používanou zejména internetovými piráty, jelikož internet a většina původních principů aktivit pochází z anglicky mluvících zemí, zapátrám tedy v paměti, ale z angličtiny si vzpomenu jen na něco o ''trhání''. Takže koukám do slovníku Gůglu. No hurá!
rip jako podstatné jméno: roztržení, trhlina, díra
rip jako sloveso: párat se, roztrhnout, rozervat, uhánět
   A jsme doma. Vezmeme původní filmová data v RAW a umístíme je na DVD či BR v nějakém formátu. Tento formát je v obecné shodě mezi výrobci filmů a výrobci přehrávačů a již on je vlastně ripem, jen není veřejností za rip považován. Jde o to, že jsme původní data roztrhali a znovu složili tak, aby se někam dala umístit, aby tam nedělala neplechu, aby tam byla v bezpečí, aby byla použitelná. A to je vlastně i definice slova rip.
   Mezi distributory nelegálního i legálního filmového obsahu je však za rip považován až tvar dat, vytrhaný, roztrhaný, rozházený, ořezaný, naděrovaný, promíchaný, rozbitý, s přidanými dalšími daty a znovu rozmíchaný a nakonec opět složený. Ale stále použitelný. Rip je především o změně kvality. Nejen o její degradaci. Předeším o změně. Jako látka kterou rozstříhám a znovu sešiji, ztratila na kvalitě. Když z ní ovšem sešiji šaty, na kvalitě získala, ale už to není původní látka. Jde o tu změnu. Ta může být jak k horšímu, tak k lepšímu, tak vlastně i nulová, a přesto může jít o změnu.
   rip - znamená roztrhat data, složit zpět, obvykle v jiné (nikoliv horší) kvalitě tak, aby byla data použitelná jinak. Použitelnost ''ripovaných'' dat pak zahrnuje kupříkladu: menší objem dat = rychlejší přenos, změna rozlišení = použitelnost v jiném zařízení, snížení kvality = chci si film přehrát na mobilu (ne na 16k televizi), ... atd.

Následují druhy jednotlivých ripů.
Obvykle na internetu najdeme např. CAMRip, TVRip, BRRip, ale běžně se slovo ''rip'' v typu nevyskytuje, a je použito jen CAM, [b][i]WEB[/i][/b]...
pozn.: psáno Rip, RIP, rip - neexistuje norma, takže je to jedno.

CAM - je rip pořízený kamerou, obvykle digitální. CAMrip má vysoce proměnlivou a nezaručenou kvalitu, zato je na internetu jako první ze všech (s výjimkou zcizení produkčních verzí filmu). Je ovlivňován zejména tím, jestli je kamera držena v ruce, či na stativu, vzdálenost od plátna je vhodná, diváci v kině jsou/nejsou, a když ano, jak moc jsou hlasití a jak často prochází před objektivem. Dále je kvalita ovlivněna spoustou dalších faktorů, které zahrnují celý obor znalostí filmařského umu a zahrnují také práci se zvukem, zda tento pochází z kina, či je přidán postprodukčně (viz. dále).
Suma: CAMrip může být otřesný až velmi kvalitní (koukatelný), nemá ale šanci dosáhnout na kvalitu, získatelnou ze záznamového média (CD, DVD, BR atd.).

TELESYNC (TS) - má stejnou specifikaci jako CAM, jen používá externí zdroj zvuku (nejpravděpodobnější zdroj je audio jack v křesle pro nedoslýchavé osoby). Přímý audio vstup z kamery nezaručuje kvalitní zvuk, obvykle je smíchán s hlukem na pozadí či v okolí. Mnoho kusů telesync je natočeno v prázdném kině nebo přímo v promítací kabině s profesionálním fotoaparátem/kamerou, což dává lepší kvalitu obrazu. Kvalita se pohybuje výrazně směrem nahorů i dolů. Na internetu se vyskytuje vysoké procento Telesyncs ripů, které jsou chybně označeny za jiný typ ripu.

Telecine (TC) - formáty vznikají jako digitální kopie záznamů z filmových cívek. Jedná se o stejný princip, jakým se digitalizuje filmový záznam oficiálně. Zvuk a obraz by měly být velmi dobré, ale vzhledem k ceně takového zařízení a ke složitosti provedení, nejsou telecine ripy časté. Obecně platí, že film bude ve správném poměru stran (aspect ratio), v kvalitě nejčastěji dosahuje na nejvyšší příčky, zvuk bude téměř dokonalý. TC může být i kvalitnější, než oficiálně vydaný BluRay. Telecine nezaměňujte s post/předprodukčními kopiemi, obsahujícími časová razítka, vodoznak, info pro zákazníka atd., přestože jsou kvalitativně obdobné.

SCREENER (SCR) - Na tohle již asi nikde nenarazíte. Formát pochází z doby VHS pásek. Pokud se jednalo o chráněnou kazetu VHS, byl do ní přidán elektronický kód, který vytvořil na nelegálních kopiích různá varování v podobě běžícího řádku s informacemi o poškozování autorských práv, nebo vytvořil v obraze jiné druhy poškození záznamu, jako vodoznaky, přerušení filmu se screenem o pirátsví až po bůhvíjaké vady v obraze a zvuku. V závislosti na použitém zařízení pak kvalita byla od vynikající až po mizernou, každopádně s každou další kopiíí kvalita ripu degradovala. Později se tyto kopie vytvářely převodem do digitálního formátu (VCD, SVCD) a z něj se teprve množily. Tak nedocházelo k degradaci kvality způsobené kopírováním analogového signálu.

DVD-SCREENER (DVDscr) - Totéž jako SCREENER výše, jen vytvořený z DVD. Opět historická záležitost. Jejich výskyt byl krátkodobý, než bylo prolomeno kódování DVD formátu. Vyskytovaly se v období cca půl roku. Kvalita byla obvykle dobrá až sqělá.

Na tomto místě osobně udělám blok a přestanu se zabývat nepodstatnou historií. Tento příspěvek ve WIKi není o historii, ale o tom, s čím se v současné době, tedy v roce 2017 setkáváte. Takže šupito presto na současné formáty. PS: S formátem TS a CAM, zmíněnými výše, se ovšem ještě nějakou dobu setkávat budeme. Tyto formáty ještě nejsou historické.

DVD, DVD-RIP (DVDr, DVDRip, DVDrip) - Se zkratkou DVDr se moc nesetkáváme. Je sice občas používána, ale jelikož se ''pere'' s označením typu zápisu na DVD nosičích, je komunitně zavržení hodna. DVD nosiče se vyrábějí pro veřejnost ve dvou základních variantách DVD-R a DVD+R. Vím, že si toho většina z vás dodnes nevšimla, ale ten znak mezi zkratkou DVD a označením směru zápisu R není pomlčka. Je to mínus. DVD-čka se tedy vyrábějí (tuším, že DVD se ještě vyrábějí) ve variantě mínus read = -R a variantě plus read = +R. Odtud tedy označení přímo na každém nosiči -R a +R. Zda jde o variantu plus, či mínus, je běžnému smrtelníkovi jedno. Jedno to není přehrávačům. Označení mínus znamená, že data jsou na disku zapisována postupně za sebou od středu DVD v kruzích směrem k okraji. Označení plus znamená opak, tedy že se data zapisují okrajem počínaje směrem ke středu nosiče. Je to vypatlaná záležitost, ale co už naděláme s engeneery študovanými a palicemi prázdnými. Mínus jasně převládá a selský rozum velí média s označením plus ve sbírkách neshromažďovat již jen proto, že s každým uchopením nosiče si ničíme nultou stopu, bez které není disk čitelný.
   DVDrip je výcuc dat z nosiče DVD, převedený do takřka libovolného formátu. Nejčastěji DivX a Xvid, posledních pár let již rozumněji pod kontejnerem MKV do formátu AVC a podobných, které současným počítačům nedělají výkonnostní problémy a zajišťují nižší objem dat při zachvání kvality. Změní se jen kodek, respektive dek, neboť slovo kodek je zkratkové slovo vzniklé jako složenina slov koder a dekoder, resp. jech anglických evivalentů.
   DVD je pak čistá kopie DVD nosiče, nebo kopie rozkódovaná, což se nijak v názvu nerozlišuje. V současnosti to není podstatné, každý přehrávač totiž obsahuje již ze startu hack na rozkódování chráněného zápisu. Pokud by se vám stalo, že vám přehrávač odmítne přehrát DVD, nainstalujte si prostě jiný. Vždy bude lepší než ten, co jste doposud používali. Jedná se především o Windows Media Player od Microsoftu. O jiných problémových přehrávačích nevím.

TVrip - Tvrip, TVrip, TvRip, TVRIP jsou zkratky téhož. Jedná se o data získaná z televize. Často ještě z analogu (CRT), nebo filmováním obrazovky. Takže obvykle se jedná o nechutnou kvalitu.

HDTV - Je současný standard (r.2017). Nestahujte TVripy, je-li to možné. Stahujte HDTVripy. HDTVrip zaručuje především digitální zdroj dat, tedy nedošlo k degradaci dat jako při kopírování analogu. Jedná se o záznam z televize a vyskytuje se nejčastěji v kodecích Xvid, DivX, MPEG-4 a AVC. Zaručuje slušnou kvalitu. Špičkové kvality však nikdy nemůže dosáhnout, protože již příchozí signál nese data běžně v hustotě okolo 1-2 Mbps a to odpovídá tak s bídou DivX-u. Takže máte ve finále rozlišení 1080p, ale kvalitu jako na ripu 10 let starém. Všechna ta moaré a omezení na pár stovek barev vám mohou pokazit nejeden večírek, na kterém se budete chlubit videoklipy před kamarády.

HDDVD - Jen některá DVD to umožňují. Nicméně z některých, kde jsou správně prekódována data, je možné vytvořit HD formát ve kvalitě DiviXu, nebo i ve kvalitě DVD. Nejčastěji se jedná o rip z DVD9, ale není to nutnost. Pokud máte k dispozici originální nosič a vytáhnete z něj RAW data a získáte obraz s aspect ratio 4:3, i když byl film natočen v širokoúhlém formátu, pak je to právě tento disk, který se dá ripovat v HD formátu 720p.
Výjimečně dokonce 1080p, ale to se musí jednat o krátkou minutáž plně zapsaného DVD.

Konečně se dostaneme k formátům, které zaplať Pán Bůh začínají zajímat širší veřejnost. V době, kdy má každá domácnost HDTV, stále je ještě na vrcholu rip provedený z DVD o velikost 1.5-2 GB. Spějeme doufám již ke stavu, kdy nebude lidi zajímat jen obsah filmu, ale i kvalita zobrazení. Spějeme v současné době i v tomto příspěvku k místu, kde se stále ještě formuje cílová terminologie ripů, kde ještě není vše zcela jasné, či zaběhlé. V tomto bodu by se mnou nesouhlasili jen na HDclub-u, resp. jeho čtyřech rozhádaných variacích.

BRrip, BRRip, BluRayrip, BluRay - Všechna tato označení znamenají totéž. Původními daty pro vznik ripu byl disk BluRay. HD(tv)club-y pak nelogicky rozlišují mezi ripy vytvořenými z BluRay disku a ripy vytvořenými z BluRay ripu. Toto je mentální pozůstatek analogové doby, kdy každá další kopie byla vždy degradována na kvalitě. V digitálním věku však platí čistě matematická pravidla bez započítávání entropie. Rozličné označování a spory kolem označování ripů pramení z jistoty úsudku, že jestliže něco degradačně překomprimuji a z výsledku udělám další degradační rekomprimát, jsou matematické vztahy již natolik složité, že je třeba pro takové dílo tvořit samostatnou kategorii. Jako studovaný matematik nemohu než kontatovat, že je to píčovina jako vrata. 20 - 5 - 5 = 10  a  20 - 10 =10. Hotovo. V digitálním věku při rekomprimaci (reencodingu) souborů platí čistá matematika. Jestliže z kvality odečtu xn^% a pak dalších xn^%, výsledek je lineární, nikoliv logaritmický či derivační (přesný vztah nelze z příkladu odvodit). U digitálních dat nelze tvrdit, že rekomprimací ztrácí na kvalitě více, než umožňuje prosté plus, či mínus. Je tedy jedno, pokud tvořím z BluRay disku 1080p rip přímo, nebo zprostředkovaně přes mezisoubor.
   Všechny čtyři termíny tedy znamenají totéž. Rip byl vytvořen z disku BluRay, kvalita zdrojových dat byla na současnou dobu špičková a při stavu rekomprimačního software dnes je téměř nemožné takový rip zmršit. Ať už tedy máte názory na násobnou rekomprimaci (reencoding) jakýkoliv, kvalitativně je BRrip to nejlepší, co se dá v současnosti (r.2017) sehnat...

... nepočítáme-li možnosti neexistence zdroje ve fyzické podobě a z toho vyplývající existence zdroje bez jakéhokoliv omezení...

WEB, WEBrip, WRip - je opět pouze různé označení pro totéž. WEB rip nemá mantinely. Může obsahovat tu nejhorší myslitelnou kvalitu, děsivější než VHS. Málokdy se tak naštěstí děje. WEB rip je naopak s každým měsícem v roce o poznání lepší zdroj kvality. WEB má jako zdroj to, co umožňuje původní majitel dat. Jestli je zdrojem videjko s rozlišením 200x150, bude výsledek ripu k ničemu. Jenže to není to, s čím se WEB rip musí potýkat. Právě naopak. Internetové zdroje v souvislosti se zaváděním nových technologií poskytují postupně až neomezené možnosti zdrojových dat. WEB rip se již dnes vyskytuje v rozlišení 16K a bitrate by dokázal spálit grafiku nejednoho notebooku.
   Pokud opět politici nezkurví na co sáhnou, tzn. stačí když nebudou dělat nic (nebudou na to hamtat chamtivými pařáty), pokud se prostě zase nějaký chytrák nebude snažit zlepšit situaci uměle, pokud se vývoji nechá svobodný prostor, pak je v současnosti WEB rip budoucností kvality. Momentálně žádný jiný větší zdroj pro zdrojová data než je internet neexistuje.

Další zkratky v názvech videosouborů, se kterými by jste se mohli setkat

WORKPRINT (WP) - Ještě nevydaný film. Obsahuje scény navíc, scény chybí, není hudba atd. Může se jednat o cennou sběratelskou raritu, častěji se ale jedná o nevyužitelnou raritu. Kvalita je různá, ale obvykle lepší.
DivX Re-Enc - Znovu překódovaný existující rip, obvykle upravený pro speciální zařízení (mobil apod.).
WATERMARKS - Video obsahuje vodoznak(y), což je nejčastěji podpis autora ripu. Velice chytré - všem doporučuji. Rychleji Vás chytnou fízli.
Asian Silvers / PDVD - Druh asijských ripů. Jde o podřadnou záležitost, spíše historickou.
PROPER - Někdy se tak scene skupina holedbá prvenstvím. Vás by takto označený rip měl spíše varovat. Obvykle rip šitý horkou jehlou. Práce kvapná - málo platná!
LIMITED - Film s omezeným promítáním. Např. jej promítá jen několik kin, nebo je jen pro odborníky a nesmí jej vidět veřejnost (jako globální oteplování).
INTERNAL - Jen pro uzavřenou komunitu. V ČR se vyskytuje třeba na TreZzor-u, pravidelně na HDclub-u, ale i jinde.
STV - Snímek nebyl nikdy vydán. Např. pilotní díly zamítnutých seriálů.
ASPECT RATIO TAGS - Je historie. Označuje, s jakým aspect ratio je rip proveden. WS = širokoúhlý, FS = fullscreen atd.
REPACK - Opravená verze ripu, u kterého se projevily závady. Na toto se dá i dnes narazit, nejčastěji na komunitních portálech.
NUKED - Když není na netu či v komunitě nic lepšího, uvolní se i rip, o kterém se ví, že je poškozen. NUKED může pokračovat oznámeními o důvodech přidělení tagu: NUKED REASONS - BAD A/R = špatné aspect ratio, BAD IVTC = špatně provedený TELECINE (obvykle neshoda ve snímkování nebo zvuku), INTERLACED = chyba v prokládání řádků nebo snímků (objevují se černé pruhy v obraze).
DUPE - Vydává se za původní rip, ale je to jen přejmenovaná kopie existujícího ripu. Dnes se spíše označuje jako DOUBLE nebo DUPLICITA.
DSRip - Ripnuto ze zdrojových dat, získaných z Digitálního Satelitu. Spíše na tuto zkratku nenarazíte. Takový rip spadá dnes pod HDTV.
DVBT / DVBTrip - Totéž co HDTVrip.

Další značky, které se objevují v tomto příspěvku a nejsou vysvětlovány, jsou kodeky. Doporučuji spíše ripy s kodeky, začínajícími písmenem X, protože se jedná o svobodné kodeky, z čehož vyplývá, že nejsou placené a navíc mají otevřený zdrojový kód. Proprietární kodeky (třeba DivX) mohou být kdykoliv autorem změněny a nikdo s tím nic nenadělá. Chcete mít ve svém počítači software, který kdykoliv může změnit své chování? Pak používejte proprietární software a váš antivirový program je zbytečný. Už v počítači virus máte. Více se o kodecích dozvíte v příspěvku: Kodek.


Zdroje:
 - Zdrojový kód Helltrackeru.
 - Vlatní zkušenosti.
 - Google.
 - Technet.
 - Wikipedia.


Přidal(a): 04-11-2017 12:28:22 anon
Upraveno: 14x, naposledy: 08-11-2017 03:36:52 anonx
Vygenerováno za: 0.13989 seckund, dotazů: 10
Uživatel: nick-neprihlaseny, IP-3.215.182.81, země-US
První návštěva: 2020-04-04 22:09:36, celkem: 34
Posledně navštíveno: article|name=Searchcloud a article|name=Globální oteplování
Powered by U-232 V5
Using Valid CSS3 & HTML5
Klikněte pro podporu ve fóru zde